Onderwijscoördinator met IB-taken (0,6-1,0 WTF)

Solliciteer nu

Onderwijscoördinator met IB-taken (0,6-1,0 WTF)

Wil jij op vitale wijze onze leerlingen en collega’s ondersteunen in hun ondersteuningshulpvragen? 

Full-time / Part-time · SBO De Kans

Voor SBO De Kans, een school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Nieuw-West en tevens het Steunpunt Passend Onderwijs West, zoeken wij per 1 januari 2024 een onderwijs coördinator voor 3 dagen per week. Op de andere dagen heb je lesgevende taken. 

SBO De Kans is een school die speciaal basisonderwijs verzorgt voor 200 leerlingen. Wij bieden een gestructureerd, veilig pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich prettig en geaccepteerd voelen door leerlingen en leerkrachten. Onze school telt 14 klassen met vaste groepsleerkrachten en dagelijkse extra ondersteuners binnen en buiten het klaslokaal. De Inspectie van het Onderwijs heeft de school als goed beoordeeld.

Onze missie: Wij ontwikkelen kinderen en jongeren tot sociaalvaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. 

Als onderwijscoördinator met IB-taken geef je leiding aan een aantal collega's die elke dag onderwijs bieden aan onze leerlingen. In deze functie zijn naast je aantoonbare kennis, ook jouw persoonlijke vaardigheden van groot belang. Deze laten zich omschrijven met de volgende kernwoorden: stabiele persoonlijkheid, denken en handelen in oplossingen, humor, veerkrachtig, gestructureerd, willen en kunnen leren, coachende grondhouding.

Je bent een actieve collega binnen de school en bent onderdeel van het managementteam van de school. Je bent in staat om op grond van kennis, motivatie en ervaring actief bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit van het specialistisch onderwijs. Als coördinator ben je in staat om zelfstandig te functioneren en met 2 directe collega's deze taken voor de gehele school te dragen.

De volgende taken worden van je verwacht:

Onderwijsuitvoering:
• Ondersteunt desgevraagd leerkrachten bij de pedagogische en didactische planning;
• Monitort en versterkt desgevraagd samen met de leerkrachten de basiskwaliteit van de onderwijsuitvoering: pedagogisch klimaat, didactisch aanbod en klassenmanagement;
• Voert desgevraagd klassenbezoeken uit om zicht te hebben op het pedagogisch klimaat, het didactisch aanbod en het klassenmanagement in de groep en gaat hierover in gesprek met de leerkracht;
• Signaleert knelpunten in de onderwijsuitvoering (geldt voor elke medewerker) en adviseert de directie over te nemen maatregelen en het pedagogisch en didactisch beleid;
• Plant, monitort en ondersteunt de uitvoering van de cycli uit de 1-zorgroute, met de bijbehorende groepsbesprekingen en leerlingbespreking;
• Is actief betrokken bij het invoeren van het onderwijskundig beleid en bespreekt de voortgang met de schoolleiding en de overige coördinatoren.

Bouwteam:
• Coördineert de organisatie van een bouwteam, waarin collectief geleerd wordt en het bouwteam gezamenlijk verantwoordelijk is voor de doelen, de inhoud en het proces hiervan;
• Organiseert twee maal per jaar, na afname van de toetsen, een voortgangsoverleg met het leerteam over de behaalde resultaten (organisatie nader in te vullen) als onderdeel van de 1 Zorgroute;
• Coacht (nieuwe) leerkrachten op basis van een vraag van de leerkracht;
• Stimuleert collegiale consultatie in het team en neemt klassen over zodat een leerkracht bij een andere leerkracht kan kijken;
• Bespreekt de voortgang en ontwikkelingen in het bouwteam met de directie en de overige coördinatoren.

Regel- en organisatorische zaken:
• Coördineert diverse regeltaken binnen het team;
• Communiceert lopende ontwikkelingen, afspraken en besluiten met het team;
• Zorgt samen met de schoolleiding voor een transparante en evenwichtige jaarplanning;
• Is medeverantwoordelijk voor de leer- en hulpmiddelen;
• Bewaakt de groei in ontwikkeling van de leerlingen in hun didactische ontwikkeling en samen met de zorg coördinator de sociaal emotionele ontwikkeling.

De onderwijscoördinatoren verdelen onderling hun taken op een voor het team transparante wijze.

Jij beschikt over:
• Een afgeronde PABO opleiding;
• Bij voorkeur ervaring in het SBO en/ of SO;
• Bereidheid tot nascholing en/of studie;
• Bij voorkeur een afgeronde opleiding tot Intern Begeleider.

Wij bieden:
Aantrekkelijke functie in een prettige werk- en leeromgeving met een enthousiast team van collega's waar volop ruimte is voor scholing en ontwikkeling.

De aanstelling heeft een omvang van 0,6 - 1,0 WTF. De inschaling is afhankelijk van je opleiding en ervaring (maximaal LC CAO-PO).

Wij bieden diverse secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: reiskostenvergoeding, voordelig sporten, coaching, fietsregeling, fiscale uitruilregeling en vrij parkeren. Bovendien kom je in aanmerking voor de stedelijke toeslag voor onderwijsgevenden. Daarnaast stimuleert onze stichting initiatieven van medewerkers en biedt daarvoor ruimte via STWT Academie en de Waaghalzen. 

Meer informatie:

Heb je een vraag over deze vacature? Neem dan telefonisch contact op met Hans Klaassen (directeur) via 0206117680 of h.klaassen@sbodekans.nl.

Interesse?

Solliciteer snel en gemakkelijk via deze site. Het enige dat wij nodig hebben is jouw CV. Vertel in het sollicitatieformulier wie jij bent en waarom wij opzoek zijn naar jou. 

Vul enkele basisgegevens in.

  • Vul enkele basisgegevens in.
  • Beantwoord de vragen in ons sollicitatieformulier.
  • Bekijk het voorbeeld, controleer en verzend je sollicitatie!